HOLY CRAP CHECK THIS OUT LOCKED $2.99 on jeeps for ENTIRE LEASE TERM!!! - JeepForum.com
Search  
Sign Up   Today's Posts
User: Pass: Remember?
Advertise Here
Jeep Home Jeep Forum Jeep Classifieds Jeep Registry JeepSpace Jeep Reviews Jeep Gallery Jeep Clubs Jeep Groups Jeep Videos Jeep Events Jeep Articles
Go Back JeepForum.com > General Jeep Forums > Jeep Buying Forum > HOLY CRAP CHECK THIS OUT LOCKED $2.99 on jeeps for ENTIRE LEASE TERM!!!

End of Summer Sale, 20% OFF!2007 - 2011 Jeep JK Long Arm Lift KitsIntroducing MONSTALINER™ UV Permanent DIY Roll On Bed Line

Reply
Unread 05-06-2008, 02:20 PM   #1
Brucifer
Registered User
 
Join Date: Apr 2008
Location: The Brucades
Posts: 33
HOLY CRAP CHECK THIS OUT LOCKED $2.99 on jeeps for ENTIRE LEASE TERM!!!

“Let’s Refuel America”
Check it out. I can't believe it.

I purchased my jeep less than 2 weeks ago!!! I'm calling like mad to get in on this program!!!

Brucifer is offline   Reply With Quote
Unread 05-06-2008, 02:28 PM   #2
Lostj
Registered User
2000 TJ Wrangler 
 
Join Date: May 2006
Location: South Florida
Posts: 1,668
Quote:
Not included in the program are all SRT models, Chrysler Crossfire, Dodge Challenger, Dodge Ram Chassis Cab, Dodge Sprinter, Dodge Viper and Jeep Wrangler.
http://www.edmunds.com/insideline/do...ticleId=126097
__________________
lx015oɹd uǝpıun 'ɥɔuıʍ ql0009ɟɥ ؛ɹǝıɹɹɐɔ ǝɹıʇ pol 'sɹǝpuǝɟ ǝqnʇ pǝɹɐlɟ"5˙4ʇuʇ :˙ɔsıɯ ؛sɹǝpıls sʞɹoʍʞɔoɹɥs 'pıʞs ǝuıƃuǝ ɔıpǝɯdǝǝɾ 'pıʞs ɹoʇɐıpɐɹ s,ʎʇsnɹ 'ʞuɐʇsɐƃ puɐ xoq ƃuıɹǝǝʇs ʇɥƃıɹuǝƃ :spıʞs ؛pɐoɹɟɟo ɹoɟ sɹǝƃƃoq"53 'ʇǝǝɹʇs ɹoɟ s,ʇ/ɯdɯoɔoɹd"53 :sǝɹıʇ ؛lɯɯ"1 'lq"52˙1 'spq "2 :ʇɟıl ؛ɹǝʌoɔ uǝɯʞoɹ 'loods-ıuıɯ 'sǝʞɐɹq ɔsıp 'sʎollɐ ɥʇıʍ 44p ؛ɹǝʌoɔ ɹǝɥsnɹɔʞɔoɹ 'slɐǝs ǝlxɐ ɹǝʇno 'ɹǝʞɔol ǝıssnɐ 'sʎollɐ /ʍ 03p '6ı :ɾʇ,00
44p '03p '6ı :5ɾɔ,37
s,ʇ/ɐ ƃɟq"23 '44p '03p '8ʌ063 :5ɾɔ,47

The Swamp Things 4x4 Club Jeep Talk HomeGrown Offroad
Lostj is offline   Reply With Quote
Unread 05-06-2008, 02:46 PM   #3
Brucifer
Registered User
 
Join Date: Apr 2008
Location: The Brucades
Posts: 33
yeah I just saw that part, DAMNED!!!!
Brucifer is offline   Reply With Quote
Unread 05-06-2008, 08:54 PM   #4
acsimon
Registered User
2008 WK 
 
Join Date: Apr 2008
Location: Overland Park, KS
Posts: 50
Make sure you read and understand the offer. It says "up to $3,000 in incentives". This is in lieu of the other incentive program that expires at midnight tonight (not an additional kickback). The offer that expires tonight is $3,500 rebate plus an additional $2,000 gas guzzler offer for a total of $5,500. So the new offer is actual less than the current one. Trust me on this, as I have an 08 GC Unlimited currently on order from Jeep.
__________________
ACSimon
acsimon is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools


Suggested Threads

Jeep, Wrangler, Cherokee, Grand Cherokee, and other models are copyrighted and trademarked to Jeep/Chrysler Corporation. JeepForum.com is not in any way associated with Jeep or the Chrysler Corp.