1989 YJ, good buy? - JeepForum.com
Search  
Sign Up   Today's Posts
User: Pass: Remember?
Advertise Here
Jeep Home Jeep Forum Jeep Classifieds Jeep Registry JeepSpace Jeep Reviews Jeep Gallery Jeep Clubs Jeep Groups Jeep Videos Jeep Events Jeep Articles
Go Back JeepForum.com > General Jeep Forums > Jeep Buying Forum > 1989 YJ, good buy?

End of Summer Sale, 20% OFF!2007 - 2011 Jeep JK Long Arm Lift KitsIntroducing MONSTALINER™ UV Permanent DIY Roll On Bed Line

Reply
Unread 12-29-2007, 08:25 AM   #1
Lostj
Registered User
2000 TJ Wrangler 
 
Join Date: May 2006
Location: South Florida
Posts: 1,668
1989 YJ, good buy?

I'm thinking about buying a YJ.

It's a 1989, 4cyl., 147,000 miles, cosmetically ok for its age, (some dents and faded paint),the first time he tried to start it it took more than a couple cranks(carb problems?), second time it started right up.

he's asking $1500 but I'm hoping that I can get the price down some.

from this info do any of you think this is a good deal?

thanks,
-Matt

ps, I didnt have a camera for pictures

__________________
lx015oɹd uǝpıun 'ɥɔuıʍ ql0009ɟɥ ؛ɹǝıɹɹɐɔ ǝɹıʇ pol 'sɹǝpuǝɟ ǝqnʇ pǝɹɐlɟ"5˙4ʇuʇ :˙ɔsıɯ ؛sɹǝpıls sʞɹoʍʞɔoɹɥs 'pıʞs ǝuıƃuǝ ɔıpǝɯdǝǝɾ 'pıʞs ɹoʇɐıpɐɹ s,ʎʇsnɹ 'ʞuɐʇsɐƃ puɐ xoq ƃuıɹǝǝʇs ʇɥƃıɹuǝƃ :spıʞs ؛pɐoɹɟɟo ɹoɟ sɹǝƃƃoq"53 'ʇǝǝɹʇs ɹoɟ s,ʇ/ɯdɯoɔoɹd"53 :sǝɹıʇ ؛lɯɯ"1 'lq"52˙1 'spq "2 :ʇɟıl ؛ɹǝʌoɔ uǝɯʞoɹ 'loods-ıuıɯ 'sǝʞɐɹq ɔsıp 'sʎollɐ ɥʇıʍ 44p ؛ɹǝʌoɔ ɹǝɥsnɹɔʞɔoɹ 'slɐǝs ǝlxɐ ɹǝʇno 'ɹǝʞɔol ǝıssnɐ 'sʎollɐ /ʍ 03p '6ı :ɾʇ,00
44p '03p '6ı :5ɾɔ,37
s,ʇ/ɐ ƃɟq"23 '44p '03p '8ʌ063 :5ɾɔ,47

The Swamp Things 4x4 Club Jeep Talk HomeGrown Offroad
Lostj is offline   Reply With Quote
Unread 12-29-2007, 08:34 AM   #2
rustywrangler
Got my eye on you.....
 
rustywrangler's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: Syracuse, NY
Posts: 18,616
As long as the key rust areas are good, 1500 is ok. Check the frame near the steering box, the rear spring hangers and the floor pans. IF IT HAS CARPET PULL IT BACK and take a look. It is a 4 banger so it is TBI injected NOT carbed. It could prolly use a good tune up. Plan on the basics: ALL fluids, plugs wires, cap, rotor, TB cleaning, check your sensor connections etc etc etc.

All in all, I would grab it up.
__________________

Congenital Heart Disease is a reality for me, BOTH of my children have it. Please read up and become aware for future generations

Lydia Ann-Acquired 08/05/05 Open Heart surgery 08/10/05
Jacob Patrick-Acquired 01/17/08 Open Heart surgery 02/15/08
rustywrangler is offline   Reply With Quote
Unread 12-29-2007, 03:32 PM   #3
Lostj
Registered User
2000 TJ Wrangler 
 
Join Date: May 2006
Location: South Florida
Posts: 1,668
Quote:
Originally Posted by rustywrangler
As long as the key rust areas are good, 1500 is ok. Check the frame near the steering box, the rear spring hangers and the floor pans. IF IT HAS CARPET PULL IT BACK and take a look. It is a 4 banger so it is TBI injected NOT carbed. It could prolly use a good tune up. Plan on the basics: ALL fluids, plugs wires, cap, rotor, TB cleaning, check your sensor connections etc etc etc.

All in all, I would grab it up.
Thanks for the reply Ill be sure to check all of those spots for rust when I go test drive it.
I guessing it has the ax-5 which from the wiki, it looks like i could just swap the ax15 in(glad it was in your sig.)

Thanks again and if anyone has anything else to say, post up
-Matt
__________________
lx015oɹd uǝpıun 'ɥɔuıʍ ql0009ɟɥ ؛ɹǝıɹɹɐɔ ǝɹıʇ pol 'sɹǝpuǝɟ ǝqnʇ pǝɹɐlɟ"5˙4ʇuʇ :˙ɔsıɯ ؛sɹǝpıls sʞɹoʍʞɔoɹɥs 'pıʞs ǝuıƃuǝ ɔıpǝɯdǝǝɾ 'pıʞs ɹoʇɐıpɐɹ s,ʎʇsnɹ 'ʞuɐʇsɐƃ puɐ xoq ƃuıɹǝǝʇs ʇɥƃıɹuǝƃ :spıʞs ؛pɐoɹɟɟo ɹoɟ sɹǝƃƃoq"53 'ʇǝǝɹʇs ɹoɟ s,ʇ/ɯdɯoɔoɹd"53 :sǝɹıʇ ؛lɯɯ"1 'lq"52˙1 'spq "2 :ʇɟıl ؛ɹǝʌoɔ uǝɯʞoɹ 'loods-ıuıɯ 'sǝʞɐɹq ɔsıp 'sʎollɐ ɥʇıʍ 44p ؛ɹǝʌoɔ ɹǝɥsnɹɔʞɔoɹ 'slɐǝs ǝlxɐ ɹǝʇno 'ɹǝʞɔol ǝıssnɐ 'sʎollɐ /ʍ 03p '6ı :ɾʇ,00
44p '03p '6ı :5ɾɔ,37
s,ʇ/ɐ ƃɟq"23 '44p '03p '8ʌ063 :5ɾɔ,47

The Swamp Things 4x4 Club Jeep Talk HomeGrown Offroad
Lostj is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools


Suggested Threads

Jeep, Wrangler, Cherokee, Grand Cherokee, and other models are copyrighted and trademarked to Jeep/Chrysler Corporation. JeepForum.com is not in any way associated with Jeep or the Chrysler Corp.